MẸ DU HỌC PHẦN LAN – CON ĐƯỢC THEO HỌC MIỄN PHÍ

Chị Trần Thị Mai Khanh, sn 1985, đã từng học ở Phần Lan 2 năm rồi quay về Việt Nam. Sau quá trình làm việc ở Việt Nam, giờ chị … Đọc tiếp MẸ DU HỌC PHẦN LAN – CON ĐƯỢC THEO HỌC MIỄN PHÍ