ĐẠI HỌC OULU, Phần Lan – University of Oulu

Đại học Oulu được thành lập năm 1958 tới nay trường có 8 khoa bao gồm lĩnh vực nhân văn, giáo dục, y học, nha khoa và khoa học sức … Đọc tiếp ĐẠI HỌC OULU, Phần Lan – University of Oulu